Home > Schoolgids > Schoolgids Mavo > Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen

Aanmelden en plaatsing

Het Lingecollege is een openbare scholengemeenschap voor Tiel en de regio en is er voor alle leerlingen. Binnen het Lingecollege bieden we alle niveaus aan. Leerlingen van groep 8 kunnen tijdens het schooljaar op verschillende manieren kennismaken met onze school.

De aanmeldformulieren zijn ieder jaar vanaf januari beschikbaar op onze website. Leerlingen worden geplaatst op basis van het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart is vastgesteld. De toelating van leerlingen wordt geregeld door de afdelingsleider. Na de sluitingsdatum hebben de verschillende afdelingsleiders van de brugklassen contact met de basisscholen om de aangemelde leerlingen en het plaatsingsniveau te bespreken. Daarna volgt de definitieve plaatsing.

Op 22 januari 2020 hebben wij Open Huis en zijn alle aankomende leerlingen van harte welkom om kennis te maken met het Lingecollege.