Home > Schoolgids > Schoolgids Mavo > Mavo: eigentijds, inspirerend onderwijs

Mavo: eigentijds, inspirerend onderwijs

De mavo is de theoretische leerweg binnen het vmbo en bereidt leerlingen voor op het hoogste niveau van het mbo of een doorstroom naar de havo. Wij willen onze leerlingen vooral voorbereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij. Daarom moderniseren wij ons onderwijs. In ons dagelijks onderwijs staan samenwerken en gepersonaliseerd leren centraal. Zo ondersteunen wij het leerproces van de individuele leerling. Ongeveer een kwart van onze leerlingen gaat naar de havo.

Persoonlijke groei

In de mavo stimuleren wij groei door:

  • het bieden van een veilige sociale omgeving;
  • het verschaffen van duidelijkheid aan elke leerling;
  • het bieden van een afgebakende leeromgeving met heldere taken.

Ruimte voor creativiteit

Bij kunst gaat het eigen oordeel boven de regels, worden meerdere perspectieven bekeken, kun je doelen behalen op een niet vaststaande wijze en maak je iets wat woorden en getallen niet kunnen. Daarom is kunst voor de persoonlijke groei en algemene ontwikkeling van de leerling van belang en bieden wij in de onderbouw een aantal creatieve vakken aan: muziek en handvaardigheid. Indien een leerling een talent voor schilderen/tekenen of muziek laat zien en zich daar extra in wil verdiepen is dat (beperkt) mogelijk in de talentklas.

Talentrichtingen: Sportklas en Cambridge English

De leerlingen van onze mavo krijgen de kans om een keuze te maken uit twee specialisaties: lichamelijke opvoeding of Cambridge English. Het niveau van deze twee specialisaties is hoog vandaar dat we hier selectiecriteria toepassen. Affiniteit en motivatie zijn erg belangrijk.
Leerlingen kunnen vanaf de brugklas, bij gebleken geschiktheid, instromen in de sportklas. Indien de sportklas passend blijkt, werkt de leerling toe naar afronding van lichamelijk opvoeding als volwaardig examenvak. De leerling die de sportklas in leerjaar 1 en 2 gevolgd heeft, gaat in jaar 3 en 4 verder met een traject dat toegang geeft tot CIOS of Sport & Management.
Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen starten in een Cambridge English klas. Er worden vooraf selectiegesprekken gevoerd met leerlingen. Wanneer de leerling is toegelaten en jaar 2 goed doorloopt, werken ze toe naar het internationaal erkende Cambridge Certificaat.

Keuzewerktijd

Keuzewerktijd is bedoeld voor het versterken van de vakken waarbij sprake is van een achterstand of versterking van studievaardigheden in algemene zin. Daarnaast bieden wij onze leerlingen keuzewerktijd om creativiteit verder te ontplooien. Zo kunnen leerlingen in leerjaar 1 bijvoorbeeld kiezen voor schilderen, sport, nieuwsberichtgeving en interview.

Loopbaanoriëntatie en-begeleiding (LOB)

In ons loopbaanoriëntatieprogramma ontdekken leerlingen tijdens LOB-lessen welke talenten ze hebben en welke beroepsrichtingen bij hen passen. Leerlingen kunnen vragen stellen aan de LOB-coördinatoren. Leerlingen leren zelf kiezen, wij nemen het keuzeproces niet over. Het is een volledig programma waaronder zowel de vakkenpakketkeuze als de oriëntatie op de arbeidsmarkt valt.

Loopbaanbegeleiding

De LOB-coördinatoren geven voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden en begeleiden de mentoren en leerlingen hierbij. Daarnaast helpen zij leerlingen van de mavo met de profielkeuze, het vaststellen van leerroutes en examenvakkenpakket. Ze helpen leerlingen bij keuzes van vervolgopleidingen en geven informatie over de leerplichtwet, solliciteren, sociale wetten en tegemoetkoming in de studiekosten. Onze coördinator loopbaanbegeleiding is Bob Willemsen.

Stage

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een maatschappelijke stage lopen. Dit is een vorm van leren, waarbij leerlingen vrijwilligerswerk doen. Op die manier zijn jongeren snel actief betrokken bij de samenleving. Daarnaast lopen alle leerlingen in de derde klas een arbeidsoriënterende stage. Iedere leerling in de derde en vierde klas volgt een maatschappelijke stage. De leerlingen zoeken zelf hun stageplaats en worden daarin begeleid door hun vakdocenten.