Home > Schoolgids > Schoolgids Mavo > (Buitenschoolse) activiteiten

(Buitenschoolse) activiteiten

Wij organiseren verschillende activiteiten en projecten, te weten:

De activiteitenweek

Ons onderwijs richt zich niet alleen op kennis en inzicht, maar ook op vaardigheden. Wij streven met ons onderwijs naar meer toepassing en meer vaardigheden. Om dit te realiseren, vinden er culturele activiteiten, projecten en excursies plaats. Deze hebben een duidelijke relatie met het lesprogramma en de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan projecten over ons cultureel erfgoed en gezondheid. Leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben aan het einde van iedere periode een activiteitenweek met een breed scala aan activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld workshops dans en Afrikaans slagwerk, teambuildingsactiviteiten, een speurtocht in de stad, etc.
Voor leerlingen in leerjaar 3 wordt aan het einde van het leerjaar ook een activiteitenweek georganiseerd. De leerlingen kunnen kiezen uit een programma ‘Rondom Tiel’ of bijvoorbeeld deelnemen aan een buitenlandreis. Ook nemen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 gedurende het jaar deel aan diverse excursies. Het excursieaanbod is afhankelijk van de leerweg en het gekozen profiel.

Sportactiviteiten

Jaarlijks organiseert de sectie lichamelijke opvoeding voor de leerlingen van alle leerjaren één of meerdere sportdagen waarbij volleybal, schaatsen, zwemmen en skiën tot de mogelijkheden behoren. Dit zijn gewone schooldagen, waardoor deelname verplicht is. In het kader van Olympic Moves wordt ook deelgenomen aan toernooien in het land.

Cultuur op school

De leerlingen krijgen gedurende hun schoolloopbaan meerdere theater- en muziekvoorstellingen aangeboden in en buiten school. Door dergelijk aanbod worden leerlingen uitgedaagd na te denken over grotere thema’s als tolerantie en respect.

Open Podium en Linge Award

Ieder jaar verzorgt onze school een open podium: leerlingen gaan met elkaar de strijd aan op het gebied van dans, zang en muziek. Het gaat om plezier in de kunst. De winnaars nemen het tegen elkaar op tijdens de finale van de Linge Award. Elk verkocht toegangskaartje levert geld op voor de kinderafdeling van Ziekenhuis Rivierenland.