Home > Schoolgids > Schoolgids Mavo > Praktische informatie

Praktische informatie

Lestijden

1e lesuur 08.15 – 09.05 uur
2e lesuur 09.05 – 09.55 uur
3e lesuur 09.55 – 10.45 uur
pauze 10.45 – 11.05 uur
4e lesuur 11.05 – 11.55 uur
5e lesuur 11.55 – 12.45 uur
pauze 12.45 – 13.15 uur
6e lesuur 13.15 – 14.05 uur
7e lesuur 14.05 – 14.55 uur
pauze 14.55 – 15.10 uur
8e lesuur 15.10 – 16.00 uur
9e lesuur 16.00 – 16.50 uur

Schoolvakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie
21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 1 maart 2020

Meivakantie
22 april t/m 5 mei 2020

Zomervakantie
18 juli t/m 30 augustus 2020

Alle andere vrije dagen zijn te vinden in de jaarkalender die op de website staat van de school.

Pont uit de vaart

Als de pont niet vaart, regelt de school met ingang van de eerstvolgende dag een bus. De bus rijdt ’s morgens vroeg en aan het einde van de middag en stopt in drie dorpen: Beneden-Leeuwen, Dreumel en Wamel. De kosten van de bus komen ten laste van de school. De vertrektijden van de bus worden gepubliceerd op de website en op de informatieschermen in de school en zijn globaal als volgt.

Vertrektijd bus:

’s morgens:
07.15 uur: Heerewaarden (kruising Burg. Woltersstraat/Variksestraat)
07.25 uur: RK kerk Dreumel
07.40 uur: RK kerk Wamel
07.50 uur: Lidl (Zandstraat) Beneden-Leeuwen

’s middags:
16.15 uur: vanaf Tielerwaardlaan en Teisterbantlaan
16.20 uur: vanaf Heiligestraat

Wijzigingen voorbehouden.

Kwaliteitsonderzoek

Wij willen een prettige school zijn voor onze leerlingen. De kwaliteit van onze school wordt bepaald door alle deelnemers aan het onderwijs. We moeten het samen doen: leraren, leerlingen, onderwijsondersteuners en ouders. De landelijke eisen worden vastgelegd in lesstof en examenniveau. Onze resultaten worden onder andere bepaald door het aantal leerlingen dat blijft zitten, het aantal leerlingen dat slaagt voor het examen en de examencijfers. Cijfers zijn uiteraard belangrijk, maar een school is ook een sociale ontmoetingsplaats voor leerlingen. Leerlingen moeten ook met plezier naar school gaan en zich gehoord en gezien voelen. Of dat zo is, wordt jaarlijks met een landelijk onderzoek gemeten. De resultaten van onze kwaliteitstoets zijn terug te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. Hierin is alle cijfermatige informatie over de school verzameld. De informatie is afkomstig van de school en van een aantal externe overheidsdiensten. De website biedt op een overzichtelijke manier informatie over de school. Onderwerpen als resultaten, veiligheid en tevredenheid zijn per school te zien en kunnen in een oogopslag vergeleken worden met landelijke gemiddelden. Op de site van de onderwijsinspectie vindt u meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk.

Adequaat bestuur

De kwaliteit van ons schoolbestuur is van belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Wij borgen de kwaliteit van ons bestuur door de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad te volgen. Deze code heeft ten doel het realiseren van een cultuur en praktijk van goed bestuur in het voortgezet onderwijs. Goed bestuur betekent kundig en juist moreel gedrag van bestuurders, intern-toezichthouders en alle anderen die bij het bestuur van de school betrokken zijn. De code geeft richtlijnen voor taak en werkwijze, voor benoeming, ontslag en beloning, om belangenverstrengeling te voorkomen, voor de dialoog met de belanghebbenden en voor de externe accountant. De code is in te zien op www.vo-raad.nl.

Tevredenheid leerlingen en ouders

Het Lingecollege meet de tevredenheid van leerlingen en ouders over het onderwijs. Hieronder staat het “rapportcijfer” dat ouders en leerlingen ons geven.

Tevredenheid leerlingen: 7,1
Tevredenheid ouders: 8,1
Veiligheid: 8,7

Bevorderingsresultaat 2017 – 2018

Klas 1 naar klas 2: 98%
Klas 2 naar klas 3:
94%
Klas 3 naar klas 4: 93%

Slagingspercentage

2018 – 2019: 93%
2017 – 2018: 96%
2016 – 2017: 89%