Home > Schoolgids > Schoolgids Lyceum > Wat we bieden

Wat we bieden

Talentrichtingen

Naast de algemene opleidingen havo en vwo en de ISK (Internationale Schakelklas) biedt de school talentrichtingen om leerlingen te stimuleren talent te ontwikkelen. De brugklas is een oriëntatiejaar. Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen een talentrichting kiezen die bij hen past. Cambridge English en Onderzoek en Ontwerp (O&O) van het Technasium hebben een vervolg tot in het examenjaar.

Cambridge English

Are you good at languages? Het Lingecollege besteedt veel aandacht aan talen. Cambridge English is een versneld en uitdagend traject voor leerlingen die zich meer willen verdiepen in de Engelse taal en daar internationaal erkende certificaten voor willen behalen. In leerjaar 1 start een introductietraject voor geïnteresseerde leerlingen. Vanaf leerjaar 2 gaan de leerlingen in aparte groepen gericht werken aan de verschillende certificaten. Om in aanmerking te komen voor deelname aan Cambridge English kijken we allereerst naar de ambitie van de leerling: als de leerling gemotiveerd is en ook de docent en de mentor een positief oordeel geven over deelname (richtlijn is een 7 gemiddeld voor Engels), kan de leerling in leerjaar 2 met het programma starten. In het programma is een Cambridge-excursie naar Engeland opgenomen, vanaf leerjaar 3 kunnen leerlingen in één van de examencentra in Midden-Nederland officiële Cambridge-examens afleggen. English please!

Sport

Het Lingecollege besteedt veel aandacht aan bewegen en sport. In de brugklas en in leerjaar 2 worden er keuze-uren LO en ‘Sport versterkt’ aangeboden. Binnen dit programma kunnen leerlingen sporten kiezen die een verbreding of een verdieping zijn op het reguliere LO programma, zoals tennis, golf, atletiek en karate. In leerjaar 3 bieden we een sportklas, waar leerlingen in klassenverband een extra sportprogramma volgen met sporten als rugby, boksen en waterpolo.

Technasium

Technasium is een onderwijsformule die staat voor inspirerend onderwijs dat denken koppelt aan doen, theorie combineert met praktijk en kennis leert construeren. Hierbij maken leerlingen kennis met de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van beroepen, bedrijven en vervolgopleidingen in de wereld van de bètavakken en techniek.

Voor alle brugklassen betekent dit, dat gedurende een half jaar intensief aan twee onderzoeks- of ontwerpopdrachten (O&O) wordt gewerkt. De opdracht wordt opgesteld door een bedrijf dat een oplossing zoekt voor een reëel probleem. Aan leerlingen wordt gevraagd in acht weken een oplossing te bedenken. Dit begint met een bezoek aan het bedrijf en vervolgens wordt in een groepje samengewerkt om de oplossing te bedenken.

Het Technasium is geschikt voor iedereen die nieuwsgierig is, de wereld om zich heen wil begrijpen en het leuk vindt om in een groep samen oplossingen voor problemen te bedenken. Na de brugklas kunnen leerlingen kiezen voor de talentrichting Technasium. Dit houdt in, dat het vak O&O op het lesrooster staat. In 5 havo en 6 vwo wordt examen in het vak O&O gedaan en krijgt de leerling een certificaat dat het Technasium is gevolgd gedurende de schoolloop.

Culturele en kunstzinnige vorming

Theaterklas wordt aangeboden in leerjaar 3. Dit houdt in dat leerlingen samen leren toneelspelen en improviseren. Waarbij inleven in een rol de mogelijkheid biedt om jezelf creatief te presenteren. Tijdens de keuze uren kan de leerling in leerjaar 1 en 2 kennis maken met theater en drama. In de bovenbouw kunnen creatieve leerlingen het examenvak tekenen (vwo) of handvaardigheid (havo) kiezen.