Voorwoord

Beste leerlingen, ouders en/of verzorgers,

Op het Lingecollege vinden wij dat onderwijs verder gaat dan kennis overbrengen. Het gaat ook over persoonlijke groei. We begeleiden jongeren naar hun toekomstige rol in de maatschappij. Daarom geven we iedereen, zowel leerlingen als medewerkers, de ruimte om eigen keuzes te maken, met plezier te experimenteren en daarvan te leren.

Deze schoolgids bevat de belangrijkste actuele informatie over het schoolbeleid en over praktische zaken van havo, vwo en ISK. De schoolgids heeft vooral de functie van gids en naslagwerk. Het is ook een formeel document dat duidelijkheid biedt.

Het Lingecollege vernieuwt!

Het Lingecollege werkt aan een flinke vernieuwingsslag. In het onderwijs betekent dat steeds vaker onderwijs op maat, passend bij de vraag van de leerling. Daarom zijn we in het vorig schooljaar gestart met het aanbieden van keuze-uren in de brugklas. Leerlingen stelden zo zelf (deels) hun programma samen. We stimuleren leerlingen zelf de regie te nemen en ontdekken waar extra ondersteuning nodig is. Het principe van onderwijs op maat zetten we de komende jaren door. Een andere geleidelijke vernieuwing is de beperking van het aantal toetsen en toetsweken. We willen de focus minder op toetsing en meer op leren leggen.

Verbouw en nieuwbouw

Niet alleen het onderwijs vernieuwd, ook de gebouwen van het Lingecollege ondergaan een moderniseringsslag. Dit jaar wordt de nieuwe mavo in gebruik genomen. Daarna is het gebouw aan de Heiligestraat aan de beurt. Het jaren ’70 gebouw krijgt dit schooljaar een flinke metamorfose. Het gebouw krijgt een zeer transparant karakter, met ruimte voor samenwerken en overleg met docenten. Natuurlijk begrijpen we dat de verbouwing ook impact heeft op leerlingen en docenten. We doen er alles aan om deze impact tot een minimum te beperken en informeren u structureel over de vorderingen.

Kwaliteit

Afgelopen schooljaar heeft de inspectie onze school beoordeeld met een voldoende. Volgens de inspectie is er meer aandacht voor de individuele behoeften van leerlingen. Ook de zorg voor kwaliteit in het team en de leiding zijn sterk verbeterd. Een resultaat waar we trots op zijn, maar deze voldoende is pas het begin. Als school willen we het beste uit leerlingen halen en niet stil blijven staan. Ook dit jaar gaan we weer op volle kracht vooruit.

Informatie over onze school kunt u ook vinden op www.lingecollege.nl. Ik nodig u daarnaast van harte uit ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter.

Namens alle medewerkers wens ik leerlingen en ouders een succesvol en plezierig schooljaar toe.

Vriendelijke groet,

drs. Peter Schaap, MEM
locatiedirecteur lyceum Lingecollege