Organisatie

De schoollocatie biedt de opleidingen havo, vwo en daarnaast de ISK (Internationale SchakelKlas) en heeft een éénjarige brugklas. Om het onderwijs en de begeleiding te verzorgen, is de school ingedeeld in zes kleinschalige afdelingen met elk een eigen kernteam, onder leiding van een afdelingsleider.

 • brugklas: havo/mavo, vwo/havo en vwo
 • havo 2 en 3
 • vwo 2 en 3
 • havo 4 en 5
 • vwo 4, 5 en 6
 • ISK (Internationale SchakelKlas)

Locatiedirecteur lyceum

drs. P. Schaap MEM
locatiedirecteur

Kernteam en afdelingsleider

Een kernteam bestaat uit mentoren en vakdocenten die een belangrijk deel van de lessen geven aan de betrokken klassen. De afdelingsleider ondersteunt het werk van de vakdocenten en mentoren en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het kernteam, onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding.

Afdelingsleiders

 • Vacature afdelingsleider brugklas
 • Antoon van den Heuvel – havo 2 en 3
 • Conny Claassen – vwo 2 en 3
 • drs. Rob Knoben – havo 4 en 5 drs.
 • Wya van Bijnen – vwo 4, 5, 6
 • Dirk van Oosteren – ISK

Lesrooster

Het lesrooster van de school staat op Zermelo portal.

Lesuitval

Uiteraard probeert de school lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Langdurig zieke docenten worden vervangen. Bij lesuitval worden leerlingen op verantwoorde wijze opgevangen. In leerjaar 1 en 2 worden de lessen zoveel mogelijk overgenomen door onderwijsassistenten. In principe hebben de onderbouwleerlingen geen tussenuur in het basisrooster.