Home > Schoolgids > Schoolgids Lyceum > Eindexamenresultaten

Eindexamenresultaten

Slagingspercentages 2018 – 2019

Havo: 86%
Vwo: 88%

De slagingspercentages van voorgaande jaren en de bevorderingsresultaten van 2018/2019 vindt u op onze website.

Vensters voor Verantwoording / Inspectie van het Onderwijs

Vensters voor Verantwoording is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school via een link publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven op gepubliceerde cijfers en feiten. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Op basis van Vensters kunnen scholen het gesprek aangaan met hun belanghebbenden, www.scholenopdekaart.nl. Op de site van de onderwijsinspectie is te zien onder welk toezicht de school staat, www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk.