Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de leerjaren 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo.

Om leerlingen in de bovenbouw goed voor te bereiden op de vervolgopleiding is naast het verwerven van kennis ook het verwerven van vaardigheden belangrijk. Leerlingen moeten leren omgaan met de grote hoeveelheid informatie die op alle vakgebieden beschikbaar is: informatie opzoeken, selecteren, goed en kritisch lezen en toepassen is bij bijna alle vakken een onderdeel van het examenprogramma. Daarnaast komen de vaardigheden problemen oplossen, argumenteren, onderhandelen en samenwerken aan bod. In de bovenbouw studeren leerlingen vaker zelfstandig tijdens schooluren en krijgen ze meer eigen verantwoordelijkheid bij het plannen van de leerstof. Tijdens onderzoekuren, die als voorbereiding op het hoger onderwijs dienen, vergroten leerlingen hun vaardigheden die van belang zijn in het hoger onderwijs. Leerlingen kunnen in samenwerking met de universiteit hun profielwerkstuk maken. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen in de bovenbouw via het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) een overzicht van de toetsen die in het schooljaar worden afgenomen.

Keuze-uren

Dit schooljaar starten we conform de ingezette lijn ook met keuze-uren voor de leerlingen die in het 4e leerjaar zitten. Afhankelijk van hun leerbehoefte krijgen zij de mogelijkheid tot extra ondersteuning, verrijking of verdieping op bepaalde vakken.