Voorwoord

Beste leerlingen, ouders en/of verzorgers,

Onderwijs is voor ons meer dan alleen het overbrengen van kennis. Wij bereiden jongeren voor op de toekomst, zodat zij hun loopbaan kunnen vormgeven en een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. Dat doen wij met adequaat onderwijs en individuele begeleiding. Deze schoolgids bevat informatie over ons schoolbeleid, het beroepscollege, de zorgstructuur, leerlingbegeleiding en overige praktische zaken.

Wat wij belangrijk vinden:

Het beroepscollege geeft vorm aan het vernieuwde vmbo. Hierin nemen de beroepsgerichte vakken een sleutelpositie in en kunnen leerlingen een belangrijk deel van hun eigen programma samenstellen door middel van de beroepsgerichte keuzevakken.

Het beroepscollege ligt verankerd in vier sleutelwoorden, DOEN, GROEI, POSITIEF en STRUCTUUR. Onze leerlingen leren door te doen. We begeleiden de leerlingen in hun groei, waarbij de ontwikkeling van vakmanschap richtinggevend is. Wij bieden een veilige leeromgeving, die door leerlingen en hun ouders positief wordt beoordeeld. Daarnaast bieden we leerlingen de structuur die nodig is om hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen. Wij vinden het contact tussen onze school en de ouders belangrijk. Uw betrokkenheid als ouder is van belang voor een succesvolle schoolcarrière van uw kind. Via de mentoren houden wij u op de hoogte.

Heeft u een vraag, aarzel dan niet contact op te nemen met de mentor. Informatie over onze school kunt u vinden op www.lingecollege.nl. Ik nodig u daarnaast van harte uit ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter.

Een succesvol schooljaar toegewenst!

namens de schoolleiding,

Han ter Reegen, MME
locatiedirecteur

Direct naar: