Home > Schoolgids > Schoolgids Beroepscollege > Bevordering leerlingen

Bevordering leerlingen

Toetsen maken deel uit van het onderwijs. Leerlingen moeten zich goed kunnen voorbereiden. Er gelden afspraken over proefwerken en praktische opdrachten om ervoor te zorgen dat ze goed gemaakt kunnen worden. De afspraken liggen vast in het leerlingenstatuut. Voor examenleerlingen liggen de regels vast in het examenreglement.

Leerlingvolgsysteem: Magister

Leerlingen en ouders hebben de mogelijkheid om de studieresultaten, het verzuim, het huiswerk en het actuele lesrooster via het leerlingvolgsysteem Magister te volgen. Dagelijks wordt dit geactualiseerd. De inlogcodes worden in de brugklas aan de ouders en leerlingen verstrekt. Ondervindt u problemen met inloggen? Dan kunt u met ons contact opnemen via Magister@lingecollege.nl.

Rapporten en bevordering

Op Magister kunnen ouders op elk willekeurig moment zien hoe de leerling presteert. Op het rapport geeft de docent aan hoe de leerling functioneert op het gebied van zelfstandigheid en inzet. Leerlingen die op een aantal gebieden onvoldoende scoren, worden besproken in het docententeam. Het team bekijkt of de leerling begeleiding nodig heeft en welke begeleiding dan nodig is. Ouders worden soms uitgenodigd voor een gesprek op school om de resultaten met de mentor, leerlingbegeleider en hun kind te bespreken. De bevorderingsregelingen van de verschillende leerjaren zijn vanaf september te vinden op de website van onze school.

Examen

Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Het Centraal Examen wordt aan het einde van leerjaar 4 afgenomen. Tijdens dit examen worden de theoretische vakken afgesloten. Voor het beroepscollege is het examen beroepsgericht en bestaat het uit vier profielmodules en vier beroepsgerichte keuzevakken. De profielmodules worden afgesloten in het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) en de keuzevakken worden afgesloten in het schoolexamen (SE). Onderstaand vindt u ons examenreglement.

EXAMENREGLEMENT Schooljaar 2019-2020 BBL, KBL en TL

Bevorderingscriteria en PTA’s

Het Lingecollege kijkt naar de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard is het daarbij ook van belang om heldere bevorderingsnormen te hanteren. Dit zijn normen die we als schoolorganisatie gebruiken om te bepalen of een leerling kan doorstromen naar een hoger leerjaar.