Leerjaren

Een leerling volgt het praktijkonderwijs met een eigen leertempo binnen de vijf leerjaren van het praktijkonderwijs:

Leerjaar 1

Dit leerjaar is om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen en worden basisvaardigheden aangeleerd. Zelfredzaamheid is hierbij een belangrijk doel. In dit leerjaar is de leerling bezig met de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik worden? De eerste lessen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) komen aan bod.

Leerjaar 2

De basisvaardigheden en algemene werknemersvaardigheden worden verder uitgebreid en aangeleerd. Er komt een oriëntatie op stage en werk (OS&W) in de lessen LOB, bedrijfsbezoeken en interne stage. Daarnaast een eerste oriëntatie richting de sectorkeuze: Winkel, Horeca, Groen & Dier of Techniek.

Leerjaar 3

In dit leerjaar start de leerling met de externe stages. Gestart wordt met één dag in de week, later wordt dit uitgebreid naar twee dagen.

Leerjaar 4

Leerjaar 4 lijkt veel op leerjaar 3. In leerjaar 4 wordt de stage uitgebreid van twee naar drie dagen. In dit leerjaar verschuift het accent van onderwijs meer richting het verwerven van arbeidscompetenties. In deze periode kunnen leerlingen ook kiezen welk certificaat ze willen gaan halen.

Leerjaar 5

In dit laatste leerjaar begeleiden we de leerling naar een passende werkplek via een externe stage of plaatsing in het vervolgonderwijs. We werken toe naar een echt arbeidscontract. De leerling is meestal maar een dag of dagdeel op school. Indien mogelijk verlaat de leerling de school met een arbeidscontract. Wanneer je onze school verlaat, volgen wij nog twee jaar hoe het met je gaat. Ook helpen we je als er vragen of problemen zijn op de werkplek of de opleiding.