Toetsing

Het Lingecollege kijkt naar de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard is het daarbij ook van belang om heldere bevorderingsnormen te hanteren. Dit zijn normen die we als schoolorganisatie gebruiken om te bepalen of een leerling kan doorstromen naar de schakelklas BBL/PrO: