Onderwijs

De overstap naar een nieuwe school is best even spannend. We kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt. Die kun je natuurlijk altijd stellen, bijvoorbeeld tijdens onze Open lesdagen of ons Open Huis.

Het onderwijs is gericht op het leren van (arbeids)competenties. Leerlingen leren ze door ze te oefenen en in praktijk te brengen. De helft van onze schoolactiviteiten bestaat daarom uit praktijkvakken en stages.

De school is klein en overzichtelijk en het onderwijs wordt tijdens de schoolperiode verdeeld in vier fases: elke leerling wordt ingedeeld in een fase die bij zijn/haar ontwikkeling past. Hiermee sluit het onderwijs beter aan bij de ontwikkeling van de leerling. Hoe lang een fase duurt, is afhankelijk van het tempo van ontwikkeling.

Iedereen begint in de eerste fase. Je zit dan met leeftijdsgenootjes in een klas, de coachclub, en je hebt een eigen coach. Dat is een leraar bij wie je met vragen terecht kunt en die ook bij jou thuis komt. Zolang je bij ons op school zit, heb je altijd dezelfde coach. Samen met je ouders en je coach bespreek je ook je Individuele ontwikkelingsplan (IOP). Daarin staat bijvoorbeeld wat je wilt leren en bereiken en welke lessen en praktijkvakken je daarvoor met volgen.

Bevorderingscriteria

Het Lingecollege kijkt naar de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard is het daarbij ook van belang om heldere bevorderingsnormen te hanteren. Dit zijn normen die we als schoolorganisatie gebruiken om te bepalen of een leerling kan doorstromen naar de schakelklas