Schakelklas

Twijfel tussen Praktijkonderwijs en bbl-niveau? Dan is de schakelklas misschien de kans voor jou.

De schakelklas is bedoeld voor leerlingen waarbij er qua didactische of sociaal emotionele ontwikkeling nog twijfel is tussen vmbo bbl en praktijkonderwijs. Gedurende één schooljaar wordt gekeken of zij door kunnen stromen naar vmbo bbl leerjaar 2 of dat praktijkonderwijs leerjaar 2 beter passend is. Daarnaast is er in sommige gevallen ook nog de mogelijkheid na de schakelklas door te stromen naar vmbo bbl leerjaar 1. De leerlingen krijgen in de schakelklas les op vmbo bbl niveau. Om door te kunnen stromen naar het vmbo moeten de leerlingen aan dezelfde overgangscriteria voldoen als op het reguliere vmbo. De schakelklas krijgt les op beide locaties in een kleine setting. Leerlingen leren hierdoor de docenten, leerlingen en vakrichtingen van beide locaties kennen. In een jaar tijd wordt stapsgewijs steeds meer van de zelfstandigheid van de leerlingen verwacht. De schakelklas zorgt er op die manier voor dat de overstap van het basisonderwijs naar de middelbare school verkleind wordt.

Aanpak:

  • aanbod bbl lesstof
  • kleinere klassen, indien mogelijk
  • minder docentwisselingen
  • leerling staat centraal
  • korte lijnen met ouders