Home > Opleidingen > Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs betekent leren op een andere manier, namelijk in de praktijk. Het Praktijkonderwijs is er voor leerlingen die leerachterstanden hebben opgelopen op de basisschool. Het onderwijs is erop gericht dat de leerling uitstroomt naar vervolgonderwijs of naar werk. Bovendien worden leerlingen voorbereid op een baan, actief burgerschap, zelfstandig wonen en het hebben van zinvolle vrije tijdsbesteding.

Wij bieden leerlingen op onze school drie uit- stroomroutes:

  • naar een reguliere werkplek
  • naar een beschermde werkplek
  • naar een vervolgopleiding, bijvoorbeeld het ROC

Coach

Wij werken met leerjaren. In principe zitten de leerlingen t/m leerjaar 5 bij ons op school. Elke klas heeft een eigen coach.

De coach gaat in leerjaar 1 op huisbezoek en is degene die de individuele ontwikkelingsplannen (IOP) bespreekt met ouders en leerling. In de andere leerjaren maakt de coach ook een IOP met de leerlingen en bespreekt dit met de ouders/verzorgers.


Praktijkonderwijs en het Lingecollege

Het praktijkonderwijs is binnen onze scholengemeenschap een kleine overzichtelijke school. Dat is een voordeel, want leren op maat is onze kracht. Leren is niet voor iedereen even gemakkelijk. De een heeft meer tijd nodig om zich kennis en vaardigheden eigen te maken dan een ander. Het praktijkonderwijs is er voor die leerling die liever leert door doen en een extra steuntje in de rug nodig heeft, om zich zo voor te bereiden op een succesvolle plaats in de maatschappij. Hier bij gaan we uit van de mogelijkheden van onze leerlingen.

Wij zijn een school zijn waar leerlingen, ouders en medewerkers trots op zijn en waar zij zich veilig voelen om te leren, te werken en zich te ontwikkelen.

Uitgangspunten van onze school:

  • Wij bieden een inspirerende omgeving en we hebben aandacht voor elkaar.
  • Wij zien het als een gezamenlijke opdracht om leerlingen zelfstandig en succesvol te laten zijn in de maatschappij.
  • In ons onderwijs staat het leer- en groeiproces van de leerling centraal. We bouwen op een goede relatie ouders-leerling-docent/school

Ons onderwijs is gericht op het leren van (arbeids-)competenties. Die leert de leerling door ze te oefenen en in praktijk te brengen. De helft van onze schoolloopbaan/tijd bestaat daarom uit praktijkvakken en stages.

Direct naar:

Opleidingen

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van opleidingen.