Home > Opleidingen > Mavo > Onderwijs

Onderwijs

De mavo heeft aandacht voor eigentijds onderwijs. Dit doen wij door de inzet van afwisselend onderwijs.

Lokalen en leerpleinen

Het onderwijs op onze mavo is onderwijs van nu. Dat houdt in dat we afwisselend onderwijs aanbieden. We geven daarom zowel klassikale lessen als onderwijs gericht op jou als individu. Je gaat leren om verantwoorde keuzes te maken die aansluiten bij jouw missie.
Je krijgt les en instructie in vaklokalen en er is een mogelijkheid om zelfstandig- of in een groepje op een aangrenzend leerplein te werken. Er zijn drie leerpleinen: kunst en cultuur, exact en talen. Op de leerpleinen is een onderwijsassistent aanwezig. De verschillende vakken zijn gekoppeld aan een leerplein(Engels hoort bijvoorbeeld bij talen en biologie hoort bijvoorbeeld bij exact). Je werkt daardoor in een inspirerende leeromgeving.

Devices

Je gaat werken met boeken en met een laptop. De laptop is een middel om jou te ondersteunen bij het leren. Je gaat werken met Magister.Me. Dat is een softwareprogramma dat voor jou heel inzichtelijk maakt wat je voor alle vakken moet doen. Ook bieden we via Magister.Me extra materiaal aan om jou indien nodig te ondersteunen en meer uit te dagen.