Home > Opleidingen > Mavo > Ontwikkeling

Ontwikkeling

Wij hebben aandacht voor jouw ontwikkeling.

Mentoraat

De mentor heeft veel aandacht voor hoe het met jou gaat. De mentor bespreekt met jou en jouw ouders jouw ouders jouw ontwikkeling en studievoortgang . Je ziet jouw mentor meerdere keren per week: tijdens het mentoruur, het LOB-uur en in de vaklessen.

KWT

KWT staat voor KeuzeWerkTijd. Je volgt jaarlijks drie verschillende KWT-lessen. In deze lessen leer je keuzes te maken die bijdragen aan jouw ontwikkeling. Bovendien kun jij tijdens deze lessen een programma volgen om bepaalde vakken en vaardigheden bij te spijkeren. We bieden daarnaast een verrijkingsprogramma aan.

Huiswerk maken

Op de leerpleinen kun je na schooltijd je huiswerk maken. Je kunt aan vakdocenten die op dat moment aanwezig zijn hulp vragen.

Extra begeleiding

Misschien vind je taal of rekenen wat lastig, of merk je dat je nog wat moeite hebt met plannen. Wij bieden extra begeleiding die is afgestemd op jouw leerbehoefte.

Meer informatie over leerlingzorg