Home > Opleidingen > Lyceum > Havo > Contact

Contact

Tijdens schooltijden kunt u via het algemene telefoonnummer contact opnemen met de school.
Houd u er rekening mee dat niet iedereen per telefoon direct bereikbaar is. Wij adviseren u (voor zover mogelijk) contact op te nemen via e-mail.

De afdelingsleiders

De heer Redelijk, red@lingecollege.nl (leerjaar 1, 2 en 3 havo)
De heer van Oosteren, oos@lingecollege.nl (leerjaar 4 en 5 havo)

U kunt ook een e-mail sturen aan het algemene e-mailadres van het lyceum: lyceum@lingecollege.nl