Home > Opleidingen > Lyceum > Havo > Bevordering

Bevordering

Bevorderingsreglementen

In het bevorderingsbeleid staan uitgangspunten die bepalend zijn voor de doorstroming van leerlingen naar een volgend leerjaar.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In dit boekje staat het programma van toetsing en afsluiting van elk vak in het examenjaar. Dit programma geldt voor het schooljaar 2021-2022 en is vastgesteld per 1 oktober.
In de examenklassen maken alle genoemde programmaonderdelen deel uit van het schoolexamen. Dit schoolexamen bepaalt dan voor 50% het cijfer van je eindexamen. De andere 50% worden bepaald door het centraal examen in het examenjaar.

Examenreglement