Home > Opleidingen > Lyceum > Havo > Profiel kiezen

Profiel kiezen

In leerjaar 3 wordt uitgebreid voorlichting gegeven over de bovenbouw en vakkenpakketten. De mentor en de loopbaanadviseur helpen bij het maken van de juiste keuze. In februari wordt een voorlichtingsavond georganiseerd.

Bekijk hier het profielkeuzeformulier.