Home > Opleidingen > Lyceum > Havo > Onderwijs

Onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. De meeste leerlingen moeten erg wennen aan het maken van huiswerk, de vele docenten en het aantal vakken. We proberen leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij gaat het niet alleen om studiebegeleiding. Zeker zo belangrijk is dat leerlingen zich thuis voelen op school. In de brugklas krijgt iedere leerling een basisprogramma van twaalf vakken aangeboden. Er wordt aandacht besteed aan het verwerven van kennis en vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, spreek- en schrijfvaardigheid.

Brugklas

Het Lyceum werkt met drie typen brugklassen: mavo/ havo, havo/vwo en vwo. In de brugklas mavo/havo wordt zoveel mogelijk op havoniveau lesgegeven. Leerlingen kunnen afhankelijk van de ontwikkeling en prestatieniveau doorstromen door naar het tweede leerjaar havo of naar mavo. De brugklas havo/vwo biedt na afronding een aansluiting op het tweede leerjaar van zowel havo als vwo.

Device

Leerlingen in alle brugklassen werken met ingang van 2019-2020 met digitale leermiddelen via een device (tablet, laptop of hybride). Het werken met een
device maakt het onderwijs aantrekkelijker en biedt mogelijkheden tot differentiatie.

Keuze-uren

Onlangs zijn we gestart met het aanbieden van keuze uren in de brugklas. Leerlingen stellen zo zelf (deels) hun programma samen. We stimuleren leerlingen zelf de regie te nemen en ontdekken waar extra ondersteuning nodig is. Het principe van onderwijs op maat zetten het tweede leerjaar voort.