Home > Opleidingen > Lyceum > Gymnasium > Onderwijs

Onderwijs

Onderbouw

 Je start in vwo-1 met Latijn. In de lessen krijg je een goed beeld van de grammatica en de cultuur. Start je in een havo/vwo-klas, dan kun je in keuze-uren het hele programma Latijn volgen. Tijdens de keuze-uren in de vwo- én havo/vwo-brugklas wordt op speelse manier kennisgemaakt met de Griekse goden en de Griekse taal.

Aan het eind van dit jaar maak je de keuze voor het gymnasium, dat je in leerjaren 2 en 3 volgt. Als je goed bent in Engels kun je Cambridge English volgen, een prima combinatie samen met gymnasium. Het combineren van gymnasium met een talentrichting is bij ons goed mogelijk als je uitdaging zoekt.

Bovenbouw

 Ga je voor het gymnasiumdiploma, dan volg je vanaf klas 4 naast je andere vwo-vakken ook Latijn, Grieks of allebei. Ook krijg klassieke cultuur als onderdeel van Latijn of Grieks. Daar maak je kennis met de geschiedenis en kunst van de oudheid, maar ook met hun invloed op latere tijden. Wat kunnen we leren van de filosofen die vonden dat we bewuster van het leven moeten genieten? Daarnaast lees je de klassieke teksten van bijvoorbeeld Homerus en Vergilius in de oorspronkelijke taal. Ook Herodotus lezen we, de uitvinder van onze geschiedschrijving.

Door onze manier van werken op het gymnasium word je prima voorbereid op de universiteit. Je krijgt instructie van de docent, en werkt daarnaast vaak zelfstandig of in groepjes. Je volgt een programma, maar maakt daarnaast ook je eigen keuzes. We werken met digitale methodes en met boeken.

Kortom, alle wegen leiden naar Rome. In het vijfde leerjaar ook letterlijk, wanneer je naar de eeuwige stad gaat. Ook eerder al gaan we met excursies naar plaatsen waar de oudheid nog steeds invloed op ons uitoefent. Zo bezoeken we het Paleis op de Dam in Amsterdam, waar de Nederlanders van de zeventiende eeuw afbeeldingen op de muren aanbrachten die verwijzen naar de verhalen uit de oudheid.