Home > Opleidingen > Lyceum > Gymnasium > Onderwijs

Onderwijs

De onderbouw bestaat uit de eerste drie leerjaren en begint met de brugklas.

Brugklas

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. De meeste leerlingen moeten erg wennen aan het maken van huiswerk, de vele docenten en het aantal vakken. We proberen leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij gaat het niet alleen om studiebegeleiding. Zeker zo belangrijk is dat leerlingen zich thuis voelen op school. In de brugklas krijgt iedere leerling een basisprogramma van twaalf vakken aangeboden. Er wordt aandacht besteed aan het verwerven van kennis en vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, spreek- en schrijfvaardigheid.

Het lyceum werkt met drie typen brugklassen: mavo/havo, havo/vwo en vwo. De brugklas havo/vwo biedt na afronding een aansluiting op het tweede leerjaar van zowel havo als vwo. Leerlingen in alle brugklassen werken met ingang van 2019-2020 met digitale leermiddelen via een device (tablet, laptop of hybride). Het werken met een device maakt het onderwijs aantrekkelijker en biedt mogelijkheden tot differentiatie.

Onlangs zijn we gestart met het aanbieden van keuze uren in de brugklas. Leerlingen stellen zo zelf (deels) hun programma samen. We stimuleren leerlingen zelf de regie te nemen en ontdekken waar extra
ondersteuning nodig is. Het principe van onderwijs op maat zetten we het tweede leerjaar voort.

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de leerjaren 4, 5 en 6 vwo. Om leerlingen in de bovenbouw goed voor te bereiden op de vervolgopleiding is naast het verwerven van kennis ook het verwerven van vaardigheden belangrijk. Leerlingen moeten leren omgaan met de grote hoeveelheid informatie die op alle vakgebieden beschikbaar is: informatie opzoeken, selecteren, goed en kritisch lezen en toepassen is bij bijna alle vakken een onderdeel van het examenprogramma. Daarnaast komen de vaardigheden problemen oplossen, argumenteren, onderhandelen en samenwerken aan bod.

In de bovenbouw studeren leerlingen vaker zelfstandig tijdens schooluren en krijgen ze meer eigen verantwoordelijkheid bij het plannen van de leerstof. Tijdens onderzoekuren, die als voorbereiding op het hoger onderwijs dienen, vergroten leerlingen hun vaardigheden die van belang zijn in het hoger onderwijs. Leerlingen kunnen in samenwerking met de universiteit hun profielwerkstuk maken. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen in de bovenbouw via het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) een overzicht van de toetsen die in het schooljaar worden afgenomen.

Keuze-uren

Dit schooljaar starten we conform de ingezette lijn ook met keuze-uren voor de leerlingen die in het 4e leerjaar zitten. Afhankelijk van hun leerbehoefte krijgen zij de mogelijkheid tot extra ondersteuning, verrijking of verdieping op bepaalde vakken.