Contact

Tijdens schooltijden kunt u via het algemene telefoonnummer contact opnemen met de school. Niet iedereen is echter altijd direct bereikbaar. Daarom adviseren wij contact op te nemen via e-mail.

De afdelingsleiders

De heer van den Brink, bnk@lingecollege.nl (leerjaar 2 t/m 4 pie en leo)
De heer van Galen, gln@lingecollege.nl (leerjaar 1 en leerjaar 2 t/m 4 hbr en zw)

De leerlingbegeleiders

De heer van Peer, pee@lingecollege.nl (leerjaar 1 en 3)
De heer van Beek, bkt@lingecollege.nl (leerjaar 2 en 4)

De loopbaanbegeleider voor LOB

De heer Enkelaar, enk@lingecollege.nl

U kunt ook een e-mail sturen aan het algemene e-mailadres van het beroepscollege: beroepscollege@lingecollege.nl