Home > Opleidingen > Beroepscollege > Lingeweek en themaweek

Lingeweek en themaweek

Ons onderwijs richt zich niet alleen op kennis en inzicht, maar ook op vaardigheden. Wij streven met ons onderwijs naar meer toepassing en de daarbij horende vaardigheden. Leren doe je niet alleen in school maar ook daarbuiten.

Lingeweek

Jaarlijks hebben we aan het einde van een trimester een Lingeweek. Tijdens deze week vinden er culturele activiteiten, projecten en excursies plaats. Deze hebben een duidelijke relatie met het lesprogramma en de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan projecten over ons cultureel erfgoed en gezondheid.
Leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben aan het einde van iedere periode hun Lingeweek met een breed scala aan activiteiten.
Voor leerlingen in leerjaar 3 heeft de Lingeweek een wat ander karakter dan in de onderbouw. Een deel van de week staat in het teken van activiteiten. Daarnaast zijn er toetsen die passen bij het examenprogramma. De laatste Lingeweek van het jaar staat geheel in het teken van een activiteitenprogramma. De leerlingen kunnen kiezen uit een programma ‘Rondom Tiel’ of deelnemen aan een buitenlandreis.
De Lingeweek voor leerlingen uit klas 4 staat vooral in het teken van het voorbereiden op het komende examen.

Themaweken

Tijdens het schooljaar zijn er vier themaweken. Tijdens de mentorlessen worden de thema’s met de leerlingen besproken. Ook zijn er verschillende schoolactiviteiten in het kader van de themaweek. De themaweken 2019-2020 zijn:

  • De week tegen het pesten;
  • De week van de mediawijsheid;
  • De week van de liefde, voorafgaand aan Valentijnsdag;
  • De week van de gezonde school.