Home > Opleidingen > Beroepscollege > Kern en kunst

Kern en kunst

Kern

Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen zijn belangrijke kernvakken In de onderbouw van het beroepscollege. Leerlingen ie achterstanden hebben in één van deze kernvakken krijgen een extra uur ondersteuning. Het volgen van dit extra uur is verplicht. De mentor bepaalt in overleg met de vakdocent welke leerling een kernvak moet volgen.

Kunst in de onderbouw

Als onderdeel van de persoonlijke groei volgen de leerlingen in de brugklas een aantal kunstvakken. Naast beeldende vorming, muziek is er introductie in het vak drama. Bij deze vakken ligt het accent op het experimenteren met creativiteit, samen spelen en jezelf positief in de schijnwerpers durven plaatsen. Laten zien wie je bent, in een veilige omgeving. Na de brugklas kiest de leerling één kunstvak om verder te verkennen in klas 2. Voor de leerlingen die hun creatieve talent op een heel andere manier willen verkennen is er het vak informatiekunde.

CKV in de bovenbouw

Vanaf klas 3 volgen de leerlingen het vak culturele en kunstzinnige vorming, CKV. Binnen dit vak zijn er geen lessen, maar wordt er gewerkt in projecten. Onderdeel van deze projecten is een museumbezoek of een multimediaproject. Bezoek aan het culturele centrum ZINDER staat op het programma. Bij CKV gaan de leerlingen zelf actief aan de slag, waarbij er ruimte is voor het maken van eigen keuzes.