Onderwijs

In het onderwijs van het beroepscollege staan vier kernwaarden centraal: wij leren door doen, wij gaan positief aan het werk, wij begeleiden groei en wij bieden structuur.

Leren door doen

Onze leerlingen werken graag en leren het beste op een praktische manier. Ze kiezen in de eerste klas een profiel en volgen veel van hun lesuren op een beroepsplein. Hier werken ze aan hun beroepsvaardigheden, waarmee ze later kunnen doorstromen naar het MBO.

Positief aan het werk

We laten de leerlingen ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Het accent ligt op wat je kunt en wat je allemaal kunt leren. Daarbij mogen en moeten leerlingen soms keuzes maken.

We begeleiden groei

Niet alles lukt vanzelf of de eerste keer. Volwassen worden gaat met vallen en opstaan. Onze docenten begeleiden de persoonlijke groei van de leerlingen. Ons onderwijs is zo georganiseerd dat de begeleidende mentoren maximaal 15 leerlingen onder hun hoede hebben.

Wij bieden structuur

Een schoolweek biedt vele uitdagingen. Verschillende lessen en opdrachten. Onze leerlingen hebben het nodig dat ze precies weten wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt. Is er zijn duidelijke afspraken over wat er wel en niet kan op school.

Examen

Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Het Centraal Examen wordt aan het einde van leerjaar 4 afgenomen. Tijdens dit examen worden de theoretische vakken afgesloten. Voor het beroepscollege is het examen beroepsgericht en bestaat het uit vier profielmodules en vier beroepsgerichte keuzevakken. De profielmodules worden afgesloten in het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) en de keuzevakken worden afgesloten in het schoolexamen (SE). Onderstaand vindt u ons examenreglement.

Bevorderingsreglement

Het Lingecollege kijkt naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Uiteraard is het daarbij ook van belang om heldere bevorderingsnormen te hanteren. Dit zijn normen die we als schoolorganisatie gebruiken om te bepalen of een leerling kan doorstromen naar een hoger leerjaar.

Programma van toetsing en afsluiting (PTA’s)

Elk profiel heeft een eigen pta. Dit zijn de pta’s voor schooljaar 2021-2022 per profiel:

PTA’s Logistiek, Economie en Ondernemen (BBL en KBL)

PTA’s Horeca, Bakkerij en Recreatie (BBL en KBL)

PTA’s Zorg en Welzijn (BBL en KBL)

PTA’s Produceren, Installeren en Energie (BBL en KBL)