Onderwijs

In het onderwijs van het beroepscollege staan vier kernwaarden centraal: wij leren door doen, wij gaan positief aan het werk, wij begeleiden groei en wij bieden structuur.

Leren door doen

Onze leerlingen werken graag en leren het beste op een praktische manier. Ze kiezen in de eerste klas een profiel en volgen veel van hun lesuren op een beroepsplein. Hier werken ze aan hun beroepsvaardigheden, waarmee ze later kunnen doorstromen naar het MBO.

Positief aan het werk

We laten de leerlingen ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Het accent ligt op wat je kunt en wat je allemaal kunt leren. Daarbij mogen en moeten leerlingen soms keuzes maken.

We begeleiden groei

Niet alles lukt vanzelf of de eerste keer. Volwassen worden gaat met vallen en opstaan. Onze docenten begeleiden de persoonlijke groei van de leerlingen. Ons onderwijs is zo georganiseerd dat de begeleidende mentoren maximaal 15 leerlingen onder hun hoede hebben.

Wij bieden structuur

Een schoolweek biedt vele uitdagingen. Verschillende lessen en opdrachten. Onze leerlingen hebben het nodig dat ze precies weten wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt. Is er zijn duidelijke afspraken over wat er wel en niet kan op school.