Profielen

Het beroepscollege biedt vier profielen aan. In leerjaar 1 laten we de leerlingen samen met hun docenten ontdekken welke beroepsprofiel ze leuk vinden en waar hun talenten liggen. Onze leerlingen krijgen de kans om te groeien door te doen in één van de vier profielen die het beste bij ze past.

Horeca, bakkerij & recreatie (HBR)

In dit profiel staan koken, serveren, bakken en recreatie centraal. De leerlingen kunnen met dit profiel gaan werken in de horeca, in een bakkerij of in het toerisme. Klantvriendelijkheid is een vereiste. Belangrijke vakken in dit profiel zijn rekenen, economie en wiskunde.

Logistiek, economie & ondernemen (LEO)

Dit profiel bereidt leerlingen voor op het werken in de detailhandel, commercie, administratie, logistiek en/of transport. In de regio Rivierenland is binnen deze profielen veel werkgelegenheid. Belangrijke vakken in dit profiel zijn wiskunde en economie.

Produceren, installeren en energie (PIE)

Binnen dit profiel verwerft de leerling technische vaardigheden. Het technische profiel is volop in ontwikkeling. Wij bieden de leerlingen een gedegen technische basis waarmee zij de mogelijkheid hebben tot het volgen van een breed scala aan technische vervolgopleidingen. Belangrijke vakken in dit profiel zijn wiskunde en natuur-scheikunde (Nask)

Zorg & Welzijn (ZW)

In dit profiel draait het om het verzorgen en ondersteunen van een brede groep mensen bij handelingen die zij zelf niet kunnen verrichten. Zelfstandig werken, samenwerken en communicatieve vaardigheden worden in dit profiel verder ontwikkeld. Profielen waarin leerlingen na een passende vervolgopleiding uitstromen, zijn bijvoorbeeld de jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Belangrijke vakken in dit profiel zijn biologie, maatschappijkunde en wiskunde.

Profiel kiezen

We willen de leerling zoveel mogelijk het profiel laten kiezen die bij hem of jaar past. In de brugklas oriënteren de leerlingen zich op bovengenoemde profielen. Vanaf klas twee volgen de leerlingen 6 lesuren in het eigen profiel en 3 lesuren in een aan het profiel gerelateerde vak. Zo verwerven ze zich de vaardigheden die horen bij het gekozen profiel.

Examenprogramma

In klas 3 en 4 werken de leerlingen aan hun examenprogramma. Per week volgen ze 12 uur lessen in het beroepsgerichte vak. Elk beroepsgerichte vak heeft een vaste opbouw. Elke leerling volgt vier verplichte modules, die worden afgesloten met een landelijk examen. Daarnaast kiezen de leerlingen vier keuzevakken. Deze vakken worden aangeboden in een zogenaamde stream. De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen.

Loopbaanbegeleiding

We helpen de leerling bij het kiezen van hun profiel in een speciaal programma loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Het is een volledig programma waaronder zowel de keuzes die leerlingen kunnen maken als de oriëntatie op de arbeidsmarkt valt. We laten de leerlingen ontdekken welke talenten ze hebben en welke beroepsrichtingen bij hen passen. Leerlingen leren zelf kiezen, wij nemen het keuzeproces niet over.