Zoeken

Home / Lingecollege / Lestijden

Lestijden

Jaarplanning

In onze jaarplanning 2021-2022 (versie 27-9-2021). ziet u wanneer bijvoorbeeld activiteiten, studiedagen, 10 minutengesprekken en vakanties zijn gepland. Het kan zijn dat activiteiten of data nog wijzigen. Als dat zo is, informeren we u daarover.

Lestijden

De lessen duren 50 minuten. Leerlingen moeten op tijd in de les zijn. Een leerling die te laat in de les komt wordt geregistreerd in Magister. De lestijden zijn als volgt:

Lestijden beroepscollege (vmbo)

1e lesuur 8.15 – 9.05 uur
2e lesuur 9.05 – 9.55 uur
pauze 9.55 – 10.15 uur
3e lesuur 10.15 – 11.05 uur
4e lesuur 11.05 – 11.55 uur
pauze 11.55 – 12.25 uur
5e lesuur 12.25 – 13.15 uur
6e lesuur 13.15 – 14.05 uur
pauze 14.05 – 14.15 uur
7e lesuur 14.15 – 15.05 uur
8e lesuur 15.05 – 15.55 uur
9e lesuur 15.55 – 16.45 uur

Leerlingen die het profiel HBR van het beroepscollege volgen, hebben een aantal keren les tot 20.00 uur. Tijdens deze lessen verzorgen ze het diner voor de gasten in het restaurant. De volgende dag vervallen de eerste lesuren HBR voor deze leerlingen.
Een aantal keren per jaar werken we met een verkort lesrooster. De lessen duren dan 40 minuten. De pauzes worden niet ingekort.

Lestijden mavo, havo, vwo en ISK

1e lesuur 8.15 – 9.05 uur
2e lesuur 9.05 – 9.55 uur
3e lesuur 9.55 – 10.45 uur
pauze
4e lesuur 11.05 – 11.55 uur
5e lesuur 11.55 – 12.45 uur
pauze
6e lesuur 13.15 – 14.05 uur
7e lesuur 14.05 – 14.55 uur
pauze
8e lesuur 15.10 – 16.00 uur
9e lesuur 16.00 – 16.50 uur

Schoolvakanties

Herfstvakantie
16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 6 maart 2022

Tweede Paasdag
18 april 2022

Meivakantie
23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaartweekend
26 mei t/m 29 mei 2022

Tweede Pinksterdag
6 juni 2022

Zomervakantie
9 juli t/m 21 augustus 2022

Alle andere vrije dagen staan in de jaarplanning.