Home > Lingecollege > Lestijden en jaarplanning

Lestijden en jaarplanning

Meer informatie over lestijden, vakanties en jaarplanning vind je hier.

Lestijden

De lessen duren 50 minuten. Leerlingen moeten op tijd in de les zijn. Een leerling die te laat in de les komt wordt geregistreerd in Magister. De lestijden zijn als volgt:

Lestijden beroepscollege (vmbo)

1e lesuur 08.15 – 09.05 uur
2e lesuur 09.05 – 09.55 uur
pauze 09.55 – 10.15 uur
3e lesuur 10.15 – 11.05 uur
4e lesuur 11.05 – 11.55 uur
pauze 11.55 – 12.25 uur
5e lesuur 12.25 – 13.15 uur
6e lesuur 13.15 – 14.05 uur
pauze 14.05 – 14.15 uur
7e lesuur 14.15 – 15.05 uur
8e lesuur 15.05 – 15.55 uur
9e lesuur 15.55 – 16.45 uur

Leerlingen die het profiel HBR van het beroepscollege volgen, hebben een aantal keren les tot 20.00 uur. Tijdens deze lessen verzorgen ze het diner voor de gasten in het restaurant. De volgende dag vervallen de eerste lesuren HBR voor deze leerlingen.
Een aantal keren per jaar zal er gewerkt worden met een verkort lesrooster. De lessen duren dan 40 minuten. De pauzes worden niet ingekort.

Lestijden mavo, havo, vwo en ISK

1e lesuur 08.15-09.05 uur
2e lesuur 09.05-09.55 uur
3e lesuur 09.55-10.45 uur
pauze
4e lesuur 11.05-11.55 uur
5e lesuur 11.55 -12.45 uur
pauze
6e lesuur 13.15-14.05 uur
7e lesuur 14.05-14.55 uur
pauze
8e lesuur 15.10-16.00 uur
9e lesuur 16.00-16.50 uur

Schoolvakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie
21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 1 maart 2020

Meivakantie
22 april t/m 5 mei 2020

Zomervakantie
18 juli t/m 30 augustus 2020

Alle andere vrije dagen zijn te vinden in de jaarkalender van de desbetreffende opleiding.

Jaarplanning