Home > Lingecollege > Kwaliteit

Kwaliteit

Het Lingecollege werkt continu aan het verbeteren van kwaliteit. Wij bevragen ouders en leerlingen regelmatig wat beter kan.

Onafhankelijke informatie over onze onderwijskwaliteit staat op Scholen op de kaart. Dit is een initiatief van de VO-raad en geeft ouders en leerlingen per stad en school inzicht in bijvoorbeeld het percentage geslaagden, het aantal leerlingen en het onderwijsaanbod.

Lingecollege valt onder het Rijksinspectiekantoor Utrecht, sector voortgezet onderwijs.

Overige informatie over het kwaliteitsbeleid vindt u ook in de diverse schoolgidsen van de afzonderlijke opleidingen.