Zoeken

Home / Lingecollege / Communicatie

Communicatie

We vinden het prettig regelmatig contact te hebben met ouders/verzorgers. Niet alleen is het goed om te weten hoe het met de leerling gaat qua cijfers, maar ook in het algemeen. Natuurlijk zijn er ook algemene ontwikkelingen binnen de school waar we u graag over informeren. We hebben daarvoor diverse communicatiekanalen.

Leerlingvolgsysteem: Magister

Leerlingen en ouders hebben de mogelijkheid om de studieresultaten, het verzuim, het huiswerk en het actuele lesrooster via het leerlingvolgsysteem Magister te volgen. Dagelijks wordt dit geactualiseerd. De inlogcodes worden in de brugklas aan de ouders en leerlingen verstrekt. Ondervindt u problemen met inloggen? Dan kunt u met ons contact opnemen via MagisterSupportTB@lingecollege.nl (voor praktijkonderwijs, beroepscollege en mavo) en kot@rsglingecollege.nl (voor het Lyceum; Elly Kort).

Rapporten en bevordering

Op Magister kunnen ouders op elk willekeurig moment zien hoe de leerling presteert. Op het rapport geeft de docent aan hoe de leerling functioneert op het gebied van zelfstandigheid en inzet. Ouders worden soms uitgenodigd voor een gesprek op school om de resultaten met de mentor, leerlingbegeleider en hun kind te bespreken. De bevorderingsregelingen van de verschillende leerjaren zijn vanaf september te vinden op de website van onze school.

E-mail, website en nieuwsbrief

Over actuele zaken informeren wij ouders voornamelijk via e-mail. Regelmatig sturen wij informatie via nieuwsbrieven en staan er actuele (activiteiten)berichten op de website. Zelf per e-mail contact opnemen met de school? Zie contact.

Gescheiden ouders

Wanneer ouders/verzorgers zijn gescheiden, of gaan scheiden, kan het voor ons lastig zijn om te bepalen welke positie wij moeten innemen bij het geven van informatie. De wet biedt hierin een duidelijke richtlijn: de school is verplicht beide ouders te informeren, dus ook de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft. Het is in ieder geval in het belang van het kind, dat gescheiden ouders zoveel mogelijk samen aanwezig zijn tijdens rapportgesprekken en/of ouderavonden.

Meer informatie vindt u hier