Zoeken

Home / Actueel / Examenleerlingen presenteren meesterproef

Examenleerlingen presenteren meesterproef

01 / 04 / 2021 - Lyceum

De eindexamenleerlingen havo en vwo van het lyceum presenteerden woensdag 31 maart online hun meesterproef. De meesterproef vormt de afsluiting van vak Onderzoek & Ontwerpen (Technasium).

Voor de meesterproef werken de leerlingen het hele schooljaar aan een technisch vraagstuk van een echte opdrachtgever. De oplossing presenteren ze aan de opdrachtgever, docenten en publiek. De leerlingen hebben hun opdracht zelfstandig of in kleine groepjes uitgevoerd. Een greep uit de twaalf diverse opdrachten die dit jaar zijn uitgevoerd:

Ski-jas voor Brunotti

Elham, Olivia en Sanae uit havo 5 ontwierpen een ski-jas voor het bekende merk Brunotti. De leerlingen begonnen hun opdracht met een onderzoek naar materialen, functionaliteiten en pasvormen van huidige ski-jassen. Ze brachten ze in kaart wat de stijl van Brunotti is. En ze hebben onderzocht aan welke eisen een ski-jas moet voldoen. Met deze kennis in gedachten hebben Elham, Olivia en Sanae ieder een eigen jas ontworpen. Tot slot hebben ze de goede punten van ieder ontwerp gecombineerd tot een definitief ontwerp voor Brunotti.

Nieuwe grondstof voor biodiesel

Nathalia en Carlijn uit vwo 5 kregen van Argent Energy de opdracht om te zoeken naar een nieuwe grondstof voor biodiesel. Argent Energy is een bedrijf dat biodiesel produceert uit afval. Ze kunnen hiervoor vetten en oliën gebruiken. Nathalia en Carlijn zijn op zoek gegaan naar nieuwe afvalstoffen die gebruikt kunnen worden om biodiesel te maken. Eerst hebben zij onderzocht wat vetten en oliën precies zijn en op welke manier er biodiesel van gemaakt kan worden. Daarna hebben Nathalia en Carlijn allerlei industrieën gebeld om in kaart te brengen welke reststromen er overblijven die voor de productie van biodiesel gebruikt zouden kunnen worden. Uiteindelijk hebben ze hennepolie en zogenaamde acid oils gevonden die mogelijk een nieuwe grondstof kunnen zijn voor Argent Energy. Om te controleren hoe succesvol dit kan zijn, hebben Nathalia en Carlijn daadwerkelijk een kleine hoeveelheid biodiesel gemaakt van de hennepolie en de acid oils. Tenslotte hebben zij een advies aan Argent Energy uitgebracht over in welke combinatie de oliën de grootste opbrengst voor het bedrijf genereren.

Tool voor teamvorming

Swen, Luke en Kevin zijn waarschijnlijk het eerste team ooit dat de overkoepelende stichting voor O&O-onderwijs, de stichting Technasium, als opdrachtgever voor hun meesterproef heeft benaderd. Het afgelopen schooljaar hebben zij gewerkt aan een tool voor docenten die helpt om goed samengestelde teams te maken in een klas. Eerst hebben de leerlingen in kaart gebracht hoe er nu teams gemaakt worden bij het vak O&O. Dit hebben ze niet alleen op onze school bekeken, maar ook op 4 andere scholen die O&O aanbieden. Ook heeft het team theorie gezocht over teamvorming, persoonlijkheidstesten en op welke manier je een optimaal team kunt vormen. Vervolgens zijn Swen, Luke en Kevin aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een tool die leerlingen in teams verdeeld op basis van karaktereigenschappen. Zij hebben hiervoor een kaartspel ontwikkeld waarbij leerlingen met de hele klas karaktereigenschappen passend bij individuen onderling moeten verdelen. Het doel is dat hierbij 4 categorieën leerlingen ontstaan, waarbij er uit elke categorie één leerling in een team wordt ingedeeld. Swen, Luke en Kevin hebben hun spel ook nog getest in een aantal O&O klassen om daarna met deze uitkomsten hun ontwerp nog wat bij te schaven. Het eindproduct is een reflectieve tool voor teamvorming geworden.

Duurzame Energieopwekking in wateren in en rondom Tiel

Juno is voor de gemeente Tiel aan de slag gegaan met de aankomende energietransitie die ook in Tiel moet plaatsvinden. Een kans in deze energietransitie is het halen van energie uit de wateren rondom Tiel. Op basis van theorie heeft Juno eerst in kaart gebracht op welke manier je energie kunt opwekken met waterkracht en met aquathermie. Voor die uitgebreide theoretische verkenning heeft ze zelfs de profielwerkstukprijs gewonnen! Hierna heeft Juno geïnventariseerd waar in Tiel en omstreken welke energieopwekkingstechniek gebruikt kan worden. Ze heeft een aantal modellen gebouwd en getest. Uiteindelijk besluit Juno met een advies aan de gemeente Tiel over op welke manier de gemeente het best gebruik kan maken van waterkracht in de komende energietransitie.

Lees ook