Zoeken

Home / Cursussen en trainingen

Cursussen en trainingen

Faalangstreductietraining

Een verhaal voor de klas presenteren, mondeling overhoord worden of een proefwerk kan leerlingen soms extra spanning geven. Dit soort spanning hoeft niet ernstig te zijn. Maar als kinderen er slapeloze nachten van hebben, is waakzaamheid geboden. Dan is er wellicht sprake van faalangst. Als een leerling vermoedelijk faalangst heeft, kan dit op school getest worden. Afhankelijk van de testuitslag kan de leerling een passende training volgen. Heeft een leerling in het examenjaar last van faalangst? Dan krijgt hij een speciale examenvreestraining.

Rots en Water

In deze training leren leerlingen grenzen aan te geven en rekening te houden met de grenzen van een ander. Ook leren zij rustig te blijven in lastige situaties en hoe om te gaan met groepsdruk. Deze training kenmerkt zich door een veelheid aan fysieke oefeningen.

TOPs! training

In de TOPs! training wordt geleerd om denkfouten die tot negatieve gedachten en onwenselijk gedrag leiden om te zetten in positief gedrag. We denken hierbij aan: sociale vaardigheden en omgaan met boosheid. Aanmelding geschiedt op initiatief van de school in overleg met ouders.

Begeleiding Leren leren

Veel leerlingen vinden het lastig hun huiswerk, toetsen en bijvoorbeeld werkstukken goed te plannen. Voor de leerlingen, die niet voldoende hebben aan de ondersteuning van de mentor hierbij, is er in klas 1 een cursus Leren Leren. In deze cursus leren leerlingen bijvoorbeeld hoe zij op een handige manier een agenda kunnen gebruiken of hoe zij zich goed voor kunnen bereiden op een toets, waarbij ze een lang hoofdstuk met veel begrippen moeten kennen. Daarnaast zijn er ook diverse begeleidingsgroepen waar een klein groepje leerlingen, met dezelfde vragen/behoeften, ondersteuning krijgt bij plannen en organiseren.

Training executieve vaardigheden

De training executieve vaardigheden is voor leerlingen die, ondanks de hulp van ouders, docenten en soms medicatie, toch nog vaak taken niet zo goed kunnen uitvoeren, afgeleid worden, dingen vergeten of het moeilijk vinden rustig te reageren. Deze leerlingen kunnen daar zelf ook veel last van hebben. In de training leren leerlingen welke vaardigheden zij nodig hebben om hun gedrag aan te sturen en hoe ze deze vaardigheden kunnen trainen.