Zoeken

Home / Basisbegeleiding

Basisbegeleiding

Leerlingbegeleiding maakt een belangrijk deel uit van ons onderwijs. Elk kind krijgt de begeleiding die nodig is. We zorgen er samen met ouders voor dat leerlingen gelijke kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

Mentor en mentoruur

Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen is de mentor. Hij bespreekt de voortgang en studieresultaten. De mentor helpt nieuwe leerlingen bij het wennen aan de school en de klas, begeleidt leerlingen bij het leren en is eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor informeert leerlingen over de ouderavonden, activiteitenweken en organiseert met de leerlingen een klassenactiviteit.

Wanneer de reguliere begeleiding ontoereikend blijkt, kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider. In deze gevallen kan de mentor samen met de leerlingbegeleider een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen dat regelmatig met leerling en ouders wordt besproken en geƫvalueerd..

Leerlingbegeleiders

Onze school beschikt over diverse leerlingbegeleiders. Zij zijn er in de eerste plaats voor de leerlingen. Leerlingen kunnen altijd bij hen terecht. De leerlingbegeleiders zijn het aanspreekpunt voor mentoren en ondersteunen bij gesprekken met ouders en externe hulpverleners. Ze zijn contactpersoon voor de schoolarts, leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker en externe instellingen.