Home > Actueel > Hoe wij omgaan met COVID-19

Hoe wij omgaan met COVID-19

Het Lingecollege doet er alles aan om voor iedereen, leerlingen en medewerkers, een veilige omgeving te creëren. Om verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te voorkomen, hebben we afspraken gemaakt. Uiteraard houden we voortdurend in de gaten of deze maatregelen werkbaar zijn en of ze (nog) voldoen aan de landelijke regels en adviezen van de VO-raad. Zien we dat het beter kan? Dan voeren we aanpassingen door.

Veilig naar school. Zo doen we dat:

Afstand houden

 • Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Medewerkers onder elkaar en medewerkers en leerlingen houden wel 1,5 afstand.
 • Rondom de ruimte van de docent voor de klas wordt 1,5 meter gemarkeerd met tape op de vloer. Die ruimte laat je vrij voor de docent.
 • Waar nodig zijn looproutes aangegeven.
 • Docenten geven zo veel mogelijk les in hetzelfde lokaal. Leerlingen wisselen van lokaal.
 • Moet een docent toch van lokaal wisselen? Dan gaat hij/zij 5 minuten voor het einde van de les naar het andere lokaal. De leerlingen blijven op hun stoel zitten tot de bel gaat.
 • Tijdens veel praktijklessen is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Docenten dragen dan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje, handschoenen en gezichtsbescherming.

Ventilatie

 • De luchtbehandeling in onze gebouwen staat altijd aan. Het recirculatiesysteem staat uit. Verder zetten we ramen zo veel mogelijk open. Wordt het een frisse dag? Neem dan een extra vest, sjaal of iets dergelijks mee.

Klachten

 • Heb je klachten? Kom dan niet naar school. Dat geldt ook als één van je gezinsleden klachten heeft en last heeft van benauwdheid of koorts. Het Lingecollege volgt hierin de richtlijnen van de overheid.
 • Kom je toch met klachten naar school? Dan sturen we je naar huis. Dit doen we voor ieders veiligheid.
 • Heb je klachten? Laat je dan testen.
 • Heb je contact gehad met iemand die besmet is met COVID-19? Dan ga je volgens de richtlijnen van de overheid in quarantaine. Dat betekent dat je 10 dagen thuisblijft. Wat precies de regels voor quarantaine lees je op rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine. Kom je toch naar school, terwijl je in quarantaine hoort te zijn? Dan sturen we je naar huis. Dit doen we voor ieders veiligheid.
 • Ook onze docenten en medewerkers blijven thuis als zij klachten hebben of als zij in quarantaine moeten. We werken op dit moment mogelijke oplossingen uit om lessen op te vangen van docenten die thuis moeten blijven.

Management komt twee keer per week samen

De landelijke situatie en geldende regels kunnen snel veranderen. Het management volgt de ontwikkelingen op de voet en komt twee keer per week samen om de huidige situatie te bespreken. En om zo nodig snel passende maatregelen te kunnen nemen als de situatie verandert. Ook bereiden we ons voor op een mogelijke tweede golf. Aandachtspunten daarvoor zijn het geven van afstandsonderwijs, de noodopvang voor kwetsbare leerlingen, het afnemen van examens binnen de geldende regelgeving en eventueel externe locaties voor onderwijs.

Ouderavonden

De ouderavonden vullen we anders in dan je gewend bent, om te kunnen voldoen aan de geldende basisregels. De aangepaste invulling kan per locatie anders zijn, omdat de schoolgebouwen veel van elkaar verschillen. Binnenkort ontvang je meer informatie over de ouderavonden.

Excursies

Excursies per bus gaan voorlopig niet door. Andere excursies kunnen doorgaan als het mogelijk is om de geldende regels te volgen. Staat er voor jou een excursie op de planning? Dan ontvang je kort daarvoor meer informatie van de betreffende docent(en).

Uitgangspunten voor ons onderwijs:

 • Fysiek onderwijs is het uitgangspunt.
 • Het behalen van de leerdoelen staat voorop. Als het daarvoor wenselijk is kunnen we afwijken van de onderwijstijd.
 • Als blijkt dat er iemand op het Lingecollege besmet is met COVID-19 doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD kijkt ook samen met de school of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Registratie verzuim

 • Verzuim dat komt door COVID-19 (zoals gezondheidsklachten of thuisquarantaine) wordt wel geregistreerd, maar geldt niet als ongeoorloofd verzuim.
 • Ongeoorloofd verzuim wordt op de gebruikelijke manier geregistreerd en gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Deel artikel:

Meer van deze categorie: